Fokus Digital Services

Готови решения на казуси от реалната практика
+ Анализи по ключови теми:

Експертна книга 2 в 1: Счетоводство & ТРЗ

Експертите зад Експертна книга 2 в 1:

 Елена Илиева
 Ели Марова
 Алиция Профирова
 Евгени Рангелов
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Красимира Гергева
 доц. д-р Андрей Александров
 Василена Христова
 Аспасия Петкова

 
 Какви казуси ни изпратиха Вашите колеги счетоводители и ТРЗ служители?
 Какви решения им дадоха нашите експерти?
 
Вижте в Експертна книга 2 в 1: Счетоводство & ТРЗ!

Снабдете се с отговорите на редица въпроси, вече възникнали в практиката. С тях на своя страна ще:

 имате експертна помощ на 1 ръка разстояние
 разполагате със съвети как да процедирате в многообразие от реални ситуации
 спестите грешки и глоби, защото ще имате показано нагледно как действат специалистите, когато се изправят пред заплетен случай!
 
Не пропускайте да си осигурите всичко това с Експертната книга 2 в 1!
 

Какво Ви очаква на страниците на Книгата:

Счетоводство и данъчно облагане:
Решения
на
казуси
Признаване на разходи за самолетни билети при пътуване от и до клон на гръцка фирма 
 Счетоводни записвания при ликвидация на ЕТ във връзка с имот, собственост на ЕТ
 ВОП при фактуриране на материали с ДДС, а труд - без ДДС, при предоставяне на услуга от гръцка фирма
 Регистрация по ДДС у нас при продажба на стоки онлайн, плащани през PayPal
 Отразяване на фактура без ДДС от руско ФЛ за предоставени услуги
 Отразяване на фактура от Facebook
 Отразяване в дневниците на плащания във фирма за бързи кредити
➤ Облагане с окончателен данък на плащания от чуждестранни инвеститори
 Продажба на стока от една на друга българска фирма без внос на стоката в България
 Отчитане на приходи от продажби към ФЛ, плащащи с пощенски парични преводи
 Третиране на курсова разлика при превалутиране на плащане
 Осчетоводяване на плащания за пътувания и престой на съдии на спортно първенство
 Начисляване на ДДС във фактура за продажба на стока, закупена от ЕС и невнесена в България
 Начисляване на ДДС във фактура за българска фирма за услуги по контролни дейности на строителен обект извън ЕС
 Документално оформяне на отношения между 2 транспортни фирми, едната - подизпълнител
 Отразяване на начислен ДДС по внос на скрап от страна извън ЕС
 Издаване на касова бележка за плaщане в брой при покупка на непреработена растителна продукция
 Счетоводни записвания при установено двукратно плащане на задължения към НАП
 Документиране на износ на ДМА за ремонт и последващ внос
 Осчетоводяване на разходи за ремонт на наето посещение, напуснато след 3 месеца
 Третиране на продажба на стока, закупена от ЕС и продадена в ЕС
 Регистрация по ДДС при закупен самолетен билет от Air France за командировка до Канада
 Формиране на оборот за задължителна регистрация по ЗДДС при получаване на обезщетение
 Регистриране на електронен магазин за ФЛ със свободна професия
 Разпределяне на дивиденти на българско ЕООД със собственик гръцки гражданин
 Счетоводни записвания при анулиран болничен
 Право на данъчен кредит за закупен с цел продажба лек автомобил, но непродаден
 Признаване на разходи за застраховки на работници и собственик
 Обжалване на регистрация по ДДС за ФЛ, извършило еднократна услуга
 Облагане на дивиденти на собственици на фирма - германец и холандец
 Регистрация по ДДС за ФЛ с доходи по граждански договор над 50 хил. лв.
 Маркиране на касов апарат на продажби на лотарийни билети
 Осчетоводяване на преведени по банков път от куриера плащания, събрани от клиенти
 Издаване на фактура към руска неправителствена организация за организирана конференция
 Документиране и регистрация по ЗДДС при продажби на внасяни от Канада употребявани автомобили
 Данъчно облагане на доходи на ФЛ от продажби на стоки към чуждестранни клиенти
 Начисляване на ДДС при продажба на каросерия от автомобил втора употреба
 Документ за доказване на получена от английска фирма стока
 Осчетоводяване на апортна вноска от съдружник в ООД - сграда
 Отчитане на суми, получени като гарант от лице със свободна професия адвокат
 Документ за отразяване на ДДС за закупен при публична продан имот
 Данъчни последствия за бракуване на стари материали за автотранспортна дейност
 Ограничения на плащания в брой при поетапни плащания към земеделски стопани
 Начисляване на ДДС при продажба на сграда, минала текущ ремонт
 Отразяване на фактура за паркинг и репатриране на товарен автомобил от Румъния
 Отчитане на плащане на остатък от дължима неустойка, присъден от съда
 Начисляване на данък при източника при закупена стока от ФЛ - турски гражданин
 Плащане на ДДС и ползване на данъчен кредит по митническа декларация при внос на стоки от Аржентина
 Отразяване на авансова фактура за пълната сума и окончателна фактура с нулева стойност
 Документиране на лихва към заем, платена в брой
 Данъчна основа при продажба на амортизиран автомобил
 Документиране на приходи от членски внос в сдружение с нестопанска цел
 и други!
Анализи
 Отчитане и данъчно третиране на разходите за винетки, такси за магистрали, паркинги, гориво и други подобни
 Електронни продажби и електронни магазини. Отчетност и данъчно третиране на приходите и разходите
 Рекламацията: същност и изисквания за документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
 Ваучери за конкретна цел. Същност и функции в търговския оборот; изисквания на ЗДДСс при извършване на доставки на стоки и услуги; счетоводни и данъчни аспекти
 Съхраняване и унищожаване на счетоводни документи
ТРЗ
Решения
на
казуси
 Едногодишен неплатен отпуск за лице с ТЕЛК със срок 1 г.
 Размяна на шофьори между 2 транспортни фирми, като едната е подизпълнител на другата
 Отразяване на промяна в процент за прослужено време
 Брой дни в молба за отпуск на лице, работещо на 12-часови смени
 Процедура за удържане на сума за глоба от МВР на служители шофьори
 Отрaзяване на отсъствия на назначени при дуално обучение
 Командироване на служители от Украйна в държави от ЕС
 Давност на проверки от НОИ
 Право на отпуск за служител с магистратура - редовна форма на обучение
 Оформяне на възнаграждение за адвокат на свободна практика
 Подаване на декларации образец 1 за членове на съвет на директорите с месечно възнаграждение
 Превоз на работници от работно място до местоживеене
 Промяна на длъжност на служителки в майчинство
 Право на майчинство за СОЛ с ТЕЛК
 Клас прослужено време по втори трудов договор
 Право на платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време за служителка, ползваща отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ
 Документиране на стаж за ученици последен курс
 Командироване на служители в Италия на основание чл. 121, ал. 2 от КТ
 Осигуряване на лице на трудов договор при регистриране на фирма на негово име
 Допълнителен отпуск за служител, назначен на ненормирано работно време, но неполагал труд след редовното работно време
 Обезщетение за бременна служителка, работеща на 4 часа
 и други!
Анализи
 Извънсъдебни способи за решаване на трудови спорове
❖ За максималния осигурителен доход
❖ Налагане на наказателна отговорност на работника или служителя: последици на плоскостта на трудовото право
❖ За налагането на запор върху трудово възнаграждение
 Неплатени отпуски
❖ Запазване на трудовите правоотношения при прехвърляне на дейност чрез аутсорсинг
❖ Как да накараме служителите да забравят „вредните“ си навици на работното място?
❖ Изготвяне, утвърждаване и промяна на щатно разписание
❖ Къде минава границата между правото на работодателя да контролира трудовия процес чрез технически способи и личната неприкосновеност на работника или служителя?


Не пропускайте да си осигурите помощ от специалисти "на една ръка разстояние"! Вземете своята Експертна книга 2 в 1: Счетоводство & ТРЗ!

Какво още Ви препоръчваме:

Книга за ТРЗ служителя 2019


ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС

Колекция счетоводни стандарти -
МСС 36 Обезценка на активи


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

Заповядайте - станете член на нашия Клуб РС Издателство и се ползвайте със специални привилегии! Започнете с Програма Минимум и:
 5 лв отстъпка от цената на всяка книга на РС Издателство и Бизнес Консултации
• 10% отстъпка от цена за участие в семинари
 10% отстъпка от цена за абонаменти
 Безплатна доставка на поръчани книги с куриер на Спиди
 Първи ще научавате за събития, промоции и нови издания на РС Издателство и Бизнес Консултации
 Ще участвате в най-голямото събитие на годината – конференция със счетоводители и експерти от цяла България за обмяна на опит – октомври 2019                                           
 Срок на членството: 12 месеца след заплащане и издаване на членски сертификат.
 
Станете част от избраните клиенти на РС Издателство и Бизнес Консултации, като доплатите членство за Програма „Минимум“. Ако желаете разяснение за нея, моля свържете се с нас на тел. 0888 933 813

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ