Fokus Digital Services

Книга 2 в 1: Счетоводство + ТРЗ =

Ръководство за опитни счетоводители

експертни
законосъобразни
актуални
решения на реални практически казуси!
 
За всеки един от тези казуси Ваш колега счетоводител или ТРЗ-служител се обърна за помощ към нас! А нашите експерти предоставиха решения, които и Вие можете да приложите в практиката си.
 
Ако искате да видите какви съвети получиха колегите Ви и как експертите отговориха на въпросите им, поръчайте още сега: Ръководството за опитни счетоводители!

Внимание: Днес Ви подаряваме 1 отговор на казус, включен в изданието. За да го прочетете, отидете по-долу на страницата

Какво конкретно ще откриете на страниците на Ръководството:

Счетоводни решения:
Счетоводни
решения
Издаване на касови бележки за плащания, получени през Пейпал
Признаване на разходи за гориво на нает автомобил, предназначен само за дейността на фирмата
Данъчно третиране на дарения и консигнация на книги
Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция
Останало салдо по сметка 401
Процент ДДС за облагане на нощувки в къща за гости
Облагане на търговска дейност през amazon.com
Регистрация по ДДС на 2 дружества с еднакъв собственик и общ оборот над 50 хил. лв.
Нов баланс за закупено ЕТ при открити грешки в осчетоводяването
Начисляване на ДДС при фактуриране на продажба на сграда и земя
Начисляване на ДДС при продажба на автомобил с ползван пълен данъчен кредит
Счетоводни операции при скрито разпределение на печалба и платен 5% данък
Предоставяне на средства на ЕООД от едноличния собственик на капитала му
Счетоводни записвания за парични потоци при погасяване на задължения
Отразяване на фактура за консултантска услуга в дневниците по ЗДДС
Данък дивидент за ЕТ с изплатени средства от касата
Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на скрито разпределение на печалба
Счетоводно отчитане и документиране на продажба на лотарийни талони
Самоначисляване на ДДС при фактура от френска фирма за услуга за лично ползване
Счетоводни записвания и отразяване в дневници по ЗДДС на възстановен ДДС от чужбина
Отчитане на приходи от услуги, свързани с обучение на водачи на МПС
Протокол по чл. 117 при доставка на части от Холандия
Услуга за белгийска фирма и чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
Категория за завеждане на актив периферно устройство
Счетоводни операции при ревизионен акт
Неправилно отразени задължения в счетоводен баланс за предходна година
Начисляване на ДДС при префактуриране на такса, платена към Търговския регистър
Корекция на сгрешена ГДД за 2016 г. на физическо лице
Обезценка на имот и отчитане на начисляването на данъчни временни разлики
Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет
Отчитане на дистанционни продажби във Великобритания без валиден ДДС номер там
Дължим данък за продажба на апартаменти
Начисляване на лихва при заем от ЕООД към управителя
Прекратяване на регистрацията по ДДС
и други!
ТРЗ решения
ТРЗ
решения
Сума на удръжка при запор на заплата
Клас прослужено време за пенсионер
Трудов договор за работа на 4 часа по време на неплатен отпуск
Удържане на обезщетение за неспазено предизвестие при напускане
Срок на предизвестие при назначаване на основание чл. 70, ал. 1 от КТ
Документално оформяне на оттеглено предизвестие за напускане
Болничен, започващ от дата, на която служителят е бил на работа
Освобождаване на лице с ТД с изпитателен срок, което е в болничен от 2 месеца
Издаване на УП 2 и УП 3 при напускане
Прекратяване на трудов договoр за лице, работило само 3 часа
Отпуск по чл. 157, т. 3 от КТ и чл. 50 от НРВПО
Възнаграждение на титуляр за заместваща служителка пенсионер
Платен годишен отпуск за лице на трудов договор за 3 часа дневно
Прекъсване на платен отпуск на служител и командироване
Процент нормативно признати разходи за услуга по граждански договор
Право на отпуск за лице със срочен трудов договор
Възнаграждение за платен отпуск - база за изчисление
Осигуряване на управител на ЕООД, осигурен на ТД като учител
Неплатено обезщетение по чл. 220 за съкратен служител
Трудов стаж и осигуряване по време на работа в Германия
Заплащане на транспорт и товаро-разтоварни работи за шофьор в ЕС
Предизвестие за прекратяване на трудов договор от лице с предстоящо пенсиониране
Документиране на 5-дневна работна седмица с труд, полаган през почивните дни
База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
и други!


Днес Ви подаряваме пълния отговор на един от казусите, включени в изданието, а именно:
"Самоначисляване на ДДС при фактура от френска фирма за услуга за лично ползване
"

Въпрос от Ваш колега: Българско дружество има получена фактура от френско дружество за наем на лодка за един ден. Лодката е използванa за лично ползване от служител на фирмата, но разходът ще бъде за сметка на фирмата. Френското дружество има посочен ДДС номер във фактурата, но няма начислено ДДС или поне няма посочено на отделен ред. Лодката е наета във Франция.

Възниква ли задължение на българското дружество за самоначисляване на ДДС и включване в дневника за продажби? Или мястото на доставката съгласно чл. 23 от ЗДДС е във Франция и френското дружество е длъжно да начисли ДДС?


Отговор от ДДС експерта Ели Марова: Чл. 23 от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на всички видове превозни средства, включително плавателни съдове. Съгласно ал. 1 мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/ краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя. В случая има краткосрочно отдаване под наем на лодката и мястото на изпълнение ще бъде във Франция.

Същите правила са залегнали в Директива 2006/112/ЕО и Регламент 282/2011.
Директива 2006/112/ЕО, Член 56
1.  Мястото на отдаване под краткосрочен наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предоставят на разположение на потребителя.
2. За целите на параграф 1 „краткосрочен“ означава постоянното държане или ползване на превозните средства в продължение на не повече от
тридесет дни, а по отношение на плавателни съдове — не повече от деветдесет дни.
Регламент 282/2011, Член 40


 Мястото, където превозното средство действително се предоставя на разположение на получателя, както е посочено в член 56, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, е мястото, където получателят или трета страна, действаща от негово име, физически встъпва във владение на това превозно средство.

Еднодневното предоставяне под наем на лодката във Франция се определя с място на изпълнение във Франция. Това означава, че нямате основание да за самоначисляване на ДДС тук.


Какво още Ви препоръчваме:

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване


ДДС наръчник на счетоводителя: практика и решения

Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активи


Счетоводно списание 10 с ДДС
1
2-месечен абонамент, Ви носи по 1 списание на всеки 3 месеца с решения на реални казуси, новини и обзор на обнародванията в ДВ

Електронно списание "7 дни счетоводство и осигуряване: Какво ново?: - най-важното от изминалата седмица (казуси, новини, промени) в сферата на данъците и счетоводството - всеки понеделник, директно на Вашия имейл.

Ако направите поръчка на стойност > 50 лв. с ДДС, доставката с куриери на Спиди ще е БЕЗПЛАТНА за Вас!

При поръчка < 50 лв. с ДДС - цената за доставка е 6 лв. с ДДС

Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

Членовете на Клуб РС получават книгата с безплатна доставка и на цена 26,40 лв. Искате ли и Вие? Станете член на Клуб РС Издателство като се абонирате за Програма Минимум и до декември 2019 г. получавате:
 5 лв отстъпка от цената на всяка книга на РС Издателство и Бизнес Консултации
• 10% отстъпка от цена за участие в семинари
 10% отстъпка от цена за абонаменти
 Безплатна доставка на поръчани книги с куриер на Спиди
 Първи ще научавате за събития, промоции и нови издания на РС Издателство и Бизнес Консултации
 Ще участвате в най-голямото събитие на годината – конференция със счетоводители и експерти от цяла България за обмяна на опит – октомври 2019                                           
 Срок на членството: 12 месеца след заплащане и издаване на членски сертификат.
 
Станете част от избраните клиенти на РС Издателство и Бизнес Консултации, като доплатите членство за Програма „Минимум“. Ако желаете разяснение за нея, моля свържете се с нас на тел. 0888 933 813
РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 7 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ